طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.   طی حکمی از سوی مجید چگنی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.   به گزارش قلم دنا به موجب این حکم ریحان بهادر مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.   بهادر پیش از این سرپرست شرکت […]

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

 

طی حکمی از سوی مجید چگنی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

 

به گزارش قلم دنا به موجب این حکم ریحان بهادر مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

 

بهادر پیش از این سرپرست شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بود.