دیدار دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در وزارت بهداشت برگزار شد. به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر بهروز رحیمی در دیدار با […]

دیدار دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر بهروز رحیمی در دیدار با دکتر غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به لزوم ارتقا نظام شبکه و توسعه زیرساخت های بهداشتی تاکید کرد.

در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به بیان مشکلات و نیازهای این دانشگاه در حوزه های مختلف پرداخت و مسائل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات و ملزومات، پیگیری روند ساخت منابع فیزیکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.