رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به همراه  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بخش سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کردند. به گزارش قلم دنا ؛ دکتر محمد غلام نژاد در این دیدار رایزنی های مختلفی با مدیران بخش سلامت سازمان برنامه وبودجه کشور برای  رفع مشکلات مالی دانشگاه و حقوق کارمندان […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به همراه  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بخش سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کردند.

به گزارش قلم دنا ؛ دکتر محمد غلام نژاد در این دیدار رایزنی های مختلفی با مدیران بخش سلامت سازمان برنامه وبودجه کشور برای  رفع مشکلات مالی دانشگاه و حقوق کارمندان داشتند.

دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به همراه دکتر مرادیان معاون توسعه و برخی دیگر از معاونین دانشگاه در حال پیگیری مسائل و مشکلات دانشگاه علوم پزشکی دیدارها و جلسات مختلفی در تهران داشته اند.