دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و تعدادی از مسئولان دانشگاه با دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفتگو کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت : دراین دیدار با راه اندازی مرکز رادیوتراپی مرکز استان و […]

 

دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و تعدادی از مسئولان دانشگاه با دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت : دراین دیدار با راه اندازی مرکز رادیوتراپی مرکز استان و تامین دستگاه شتاب دهنده مورد نیاز آن موافقت شد.