به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، نگاهی هوشمندانه به ظرفیت های نیروی انسانی در هر سازمانی امروزه یکی از رویکردهای نوین مدیریتی است. با روی کار آمدن دولت انقلابی در استان و بالطبع آن در کهگیلویه و بویراحمد بارقه های امید به این سمت آمد و سطح امیدواری معقولی در این زمینه ایجاد شد. […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، نگاهی هوشمندانه به ظرفیت های نیروی انسانی در هر سازمانی امروزه یکی از رویکردهای نوین مدیریتی است.

با روی کار آمدن دولت انقلابی در استان و بالطبع آن در کهگیلویه و بویراحمد بارقه های امید به این سمت آمد و سطح امیدواری معقولی در این زمینه ایجاد شد.
 نیروی هایی که شاید توان زیادی در بهینه سازی و تحرک امور داشتند معمولا با برچسب انقلابی بودن در دولت قبل به حاشیه می رفتند و فرصت خدمت از این افراد سلب می شد.
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز یکی از این مجموعه ادارات و ارگان ها بود که از این قاعده مستثنی نبود.
هر چند که جریان انقلابی محدود به هیچ تشکل سیاسی نمی شود اما باید پذیرفت که از این ظرفیت در دولت قبل به ندرت استفاده شد.
پس از انتصاب های امیدبخش در سطح دانشگاه علوم پزشکی که با مخالفت هایی از سوی برخی جریانات اتفاق افتاد، این حرکت خوب در حال به حاشیه رفتن بود.
اما روند مذکور علی رغم اینکه خیلی ها می گفتند از فضای مناسبی برخوردار نیست، ادامه یافت.
شاید دلیلی بر این مدعا انتصاب افرادی نظیر دکتر مرادیان ، فردین امیری، امید جمالفرد، دکتر شهامت و …. در بدنه اجرایی این دستگاه بزرگ باشد که برخی از افراد نخواستند این موضوعات را ببینند.
هرچند شاید هنوز جای کار بیشتر در این دانشگاه وجود دارد اما به هرحال همین رویکرد خود نگاه تازه ای در کالبد مدیریتی این دانشگاه بود که خیلی ها در دولت های قبل جرات پرداختن و اجرایی کردن آن را نداشتند.
بی شک نگاه دلسوزان به این موضوع باید تقویت هوشمندانه باشد و اگر بعضا موضوعات ناقصی بوجود آمد بخواهیم دود آن را بیشتر کنیم که فضای آن خودمان را اذیت کند.
نقدها را بگوییم و بازگو کنیم اما رویکرد های موثر را نیز با بیان دقیق تری ارایه دهیم که بتواند زمینه ساز رشد و پیشرفت را رقم بزند.
بخشی از انتصاب های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به شرح زیر است:
سامر مرادیان، معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر محمود شهامت، معاون درمان
دکتر حجت روایی، معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتر امین حسینی مطلق، معاون تحقیقات و فناوری
فردین امیری، مدیر پشتیبانی
علی صالحی، مدیر بودجه
حسین عبدیان، مدیر فنی
میلاد استادی، مدیر امور قراردادها
میثم دانشور، مدیر فرهنگی
محمدجواد فرح بخش، مدیر دانشجویی
امید جمالفرد، مسئول بازرسی
اسلام یعقوبیان، مسئول حراست
علی غفاری، مسئول بیمارستان جلیل
منصور تقوی، مسئول شبکه کهگیلویه
آرش اسفرم، مدیر امور آزمایشگاه
علی صالح غلامی، رئیس دانشکده دندانپزشکی
ابوالفضل دهبانی، رئیس دانشکده پرستاری،مامایی
علی محمد سادات، رئیس دانشکده پزشکی