به گزارش قلم دنا، کاظم حاجی پور مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت ؛ در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۰۰ فقره تسهیلات در شهرستان بویر احمد پرداخت شده و با توجه به افزایش اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صندوق کارآفرینی امید جهت ایجاد ۱۰۰۰فرصت شغلی در شهرستان بویر احمد هدف گذاری کرده […]

به گزارش قلم دنا، کاظم حاجی پور مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت ؛ در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۰۰ فقره تسهیلات در شهرستان بویر احمد پرداخت شده و با توجه به افزایش اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صندوق کارآفرینی امید جهت ایجاد ۱۰۰۰فرصت شغلی در شهرستان بویر احمد هدف گذاری کرده است.

حاجی پور خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت استان در مرکز استان متمرکز شده است این برنامه در اولویت کاری صندوق کارآفرینی قرار گرفته تا با ایجاد مشاغل و کسب و کارهای خرد و کوچک در بخش های مختلف اقتصادی و در مناطق شهری و روستایی گام موثری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی بردارد.