پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بنا به عرف معمول تغییراتی در بدنه مدیران دولتی استان انجام گرفت و مجموعه دولت تلاش کرد تا نیروهایی را در مدیریت ادارت ، نهادها و شرکت های دولتی بکار گیرد که همخوانی و هم فکری نزدیک تری به دولت دارند اما این امر مانع از اصل […]

 

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بنا به عرف معمول تغییراتی در بدنه مدیران دولتی استان انجام گرفت و مجموعه دولت تلاش کرد تا نیروهایی را در مدیریت ادارت ، نهادها و شرکت های دولتی بکار گیرد که همخوانی و هم فکری نزدیک تری به دولت دارند اما این امر مانع از اصل شایسته سالاری نشد و اولویت نخست دولت انقلابی بر همین اصل شایسته سالاری استوار بوده و است و اصلی که کم و بیش در برخی نهادهای دولتی دولت قبل نیز هویدا بود و در برخی پست ها نیروهایی را در پست های مدیریتی بکار گرفتند که خط و ربط سیاسی یکسانی با دولت نداشت از جمله مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان که علارغم اصولگرا بودن در دولت اصلاح طلب قبلی بکار گرفته شد و با تغییر دولت جدید همین امر به بهانه ای برای برخی افراد سودجو تبدیل شد تا فشار را برای تغییر این مدیر شایسته بر دولت انقلابی افزایش دهند و با توسل به انواع تهمت و افترا و حتی گاهی دروغ پراکنی و داستان سرایی تمام تلاش خود را بکار گیرند تا به مقصود خود برسند این تهمت ها و دروغ پراکنی ها در حالی است که جناب معتمدی پور در از سال ۷۹ عضو فعال حزب مؤتلفه بوده و در دوران نمایندگی نماینده اصلاح‌طلب و فشارها و لابی های سیاسی وی و در سایه ضعف نماینده اصولگرای استان ایشان مجبور به کوچ از استان و خدمت رسانی در استانی دیگر شد .

وی همچنین در انتخابات سال ۹۲ عضو ستاد مردمی دکتر قالیباف بود و در سال ۹۶ تنها مدیری بود که به طور علنی حمایت خود را از حضرت آیت الله رئیسی اعلام کرد و هنگامی که در کرج مشغول به خدمت بوده است عضو فعال و اثر گذار جبهه انقلابیون بوده است همه ی این ادله بر اصولگرا بودن ایشان در شرایطی است که حتی یک خط اثبات بر ادعای اصلاح طلب بودن وی وجود ندارد و مدعیان تنها به دلیل شایسته بودن ایشان بر مسند مدیرعاملی شرکت توزیع نیروی برق استان ایشان را هدف و آماج حملات رسانه های خود قرار می دهند تا بلکه بتوانند نیروها و جریان های نزدیک به خود را در جهت منافع شخصی بر مسند مدیرعاملی بنشانند ، نقشه ای که به خوبی توسط استاندار محترم بر ملا شد و وی در جهت منافع مردم و حفظ سرمایه ی نیروی انسانی کاردان به حمایت قاطع خود از وی پرداخت که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .

امیدواریم که استاندار محترم و مجموعه دولت انقلابی اسیر فضاسازی های مسموم تعدادی رسانه نما نشود و بر حفظ و بکارگیری شایستگان همچنان اصرار بورزد.