رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد روز دوشنبه در شهرستان ها لنده و کهگیلویه روز پرکاری داشت. سیدعلی معتمدی پور به همراه معاون عمرانی استاندار ابتدا در شهرستان لنده حضور یافت و از پروژه های مختلف از جمله پروژه دشت بن بازدید کرد. وی سپس در شورای اداری این شهرستان  از عملی شدن تمام […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد روز دوشنبه در شهرستان ها لنده و کهگیلویه روز پرکاری داشت.

سیدعلی معتمدی پور به همراه معاون عمرانی استاندار ابتدا در شهرستان لنده حضور یافت و از پروژه های مختلف از جمله پروژه دشت بن بازدید کرد.

وی سپس در شورای اداری این شهرستان  از عملی شدن تمام قول هایش در سفر قبلی استاندار خبرداد.

معتمدی پور سپس باحضور در مرکز خرید محصولات کشاورزی کهگیلویه از نزدیک در روند خرید محصول گندم و کلزا قرار گرفت.

پایان بخش سفر ۱۵ ساعته رییس سازمان جهاد کشاورزی بازدید از شرکت بذر سادات بود.