با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام منصوب شد.   به گزارش قلم دنا،طی حکمی از سوی دکتر غلام نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،حسین جعفری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام منصوب شد. پیش از این هدایت نیا […]

 

با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام منصوب شد.

 

به گزارش قلم دنا،طی حکمی از سوی دکتر غلام نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،حسین جعفری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام منصوب شد.

پیش از این هدایت نیا مسولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام را بر عهده داشت.