استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع مردم روستای ظفرآباد از توابع دهستان چین بخش لوداب گفت : نامه شهرستان شدن بخش لوداب را به وزارت کشور فرستادم و وزارت کشور نیز باید به هیات دولت بفرستد. احمدزاده افزود : با شهرستان شدن بخش لوداب ، چین بخش می شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: […]

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع مردم روستای ظفرآباد از توابع دهستان چین بخش لوداب گفت : نامه شهرستان شدن بخش لوداب را به وزارت کشور فرستادم و وزارت کشور نیز باید به هیات دولت بفرستد.

احمدزاده افزود : با شهرستان شدن بخش لوداب ، چین بخش می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئولان همکاری کنند تا مقدمات لوداب برای شهرستان شدن و چین برای بخش شدن فراهم شود.