مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت ؛ روابط عمومی ها در تقویت ارتباط درون سازمانی وبرون سازمانی بااطلاع رسانی سریع وبه موقع نقش انکار ناپذیری را دارند. مهندس میلاد فرخان با گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی و تقدیر از فعالان این عرصه تصریح کرد نقش روابط عمومی ها یک نقش تخصصی و هنرمندانه است و […]

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت ؛ روابط عمومی ها در تقویت ارتباط درون سازمانی وبرون سازمانی بااطلاع رسانی سریع وبه موقع نقش انکار ناپذیری را دارند.

مهندس میلاد فرخان با گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی و تقدیر از فعالان این عرصه تصریح کرد نقش روابط عمومی ها یک نقش تخصصی و هنرمندانه است و اطلاع بابی و اطلاع رسانی حرفه ای روابط عمومی در تصمیم سازی های صحیح مدیران کمک شایانی را دارد.

وی به فعالیت متمایز روابط عمومی درحوزه امور مالیاتی درجهت ترویج فرهنگ مالیاتی اشاره کرد و گفت اقدام های انجام گرفته در جهت جلب مشارکت ها ونیز شفافیت بخشی به قوانین ونیز کارکرد وصول مالیات در جهت توسعه تامین منابع و خدمات عمومی تقدیرآمیز است.

وی بابیان اینکه همکاری اصحاب رسانه در راستای تقویت فرهنگ مالیاتی در استان تحسین برانگیز است افزود رویکرددحرفه ای روابط عمومی در انعکاس مطلوب مسائل و رویدادهای هرسازمان و مجموعه کاری یک بستر خوب در جهت برقراری ارتباط دوسویه است واین مهم مورد تاکید اداره کل امور مالیاتی است و دراین زمینه توفیقات خوبی با مشارکت بین بخشی با رسانه ها فراهم شده است.