مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان تاکنون ۸۷۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال سهم آورده برای احداث خانه های خود پرداخت کرده اند. محمد راستا اظهار داشت:از این میزان تاکنون ۵۹۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون آن از سوی متولیان احداث نهضت ملی مسکن در کهگیلویه […]

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان تاکنون ۸۷۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال سهم آورده برای احداث خانه های خود پرداخت کرده اند.

محمد راستا اظهار داشت:از این میزان تاکنون ۵۹۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون آن از سوی متولیان احداث نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد برداشت و هزینه شده است.

وی بیان کرد: تا به امروز یکهزار و ۵۲۲ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان افتتاح حساب و وجه واریز کرده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:به ۷۶۷ نفر از متقاضیان این طرح در استان که سهم آورده خود را پرداخت کرده اند پروژه تخصیص یافته است.

راستا اظهار داشت:۵۶ هزار و ۴۹۸کهگیلویه و بویراحمدی برای استفاده از طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده اند.

وی تاکید کرد: سبز بودن فرم «ج» متقاضی به این معنا که از ابتدای انقلاب تاکنون از امکانات دولتی یا یارانه‌ای بخش مسکن و زمین و وام مسکن استفاده نکرده باشد ، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا و نداشتن مالکیت خصوصی املاک یا مسکن از جمله شروط اولیه ثبت نام در این طرح است.

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:به منظور ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در یاسوج مرکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای استان ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعیین شده است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات با ۲ سال دوره تنفس پرداخت می شود.

راستا عنوان کرد:انبوه سازان و عوامل اجرایی ساخت مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد می توانند برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: انبوه سازان و مجریان احداث مسکن متقاضی در این طرح باید سابقه احداث مسکن داشته باشند.

راستا اضافه کرد: متقاضیان دارای شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سی و یکم اردیبهشت ماه امسال نسبت به ارائه مستندات سوابق خود به دبیرخانه ساختمان شماره سه واقع در بلوار بویراحمد مدارک خود را تحویل دهند.