با پیگیری های معتمدی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روغن مورد نیاز بازار استان تامین و اشباع شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این رابطه گفت : بیش از ۸۰ تن روغن وارد بازار استان شد. معتمدی پور گفت : هیچگونه کمبود روغنی در بازار استان نیست و کارخانه تولید روغن […]

 

با پیگیری های معتمدی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روغن مورد نیاز بازار استان تامین و اشباع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این رابطه گفت : بیش از ۸۰ تن روغن وارد بازار استان شد.

معتمدی پور گفت : هیچگونه کمبود روغنی در بازار استان نیست و کارخانه تولید روغن گچساران آماده ارسال روغن به بازار می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود : بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان در بازار حضور دارند و بر کار توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن نظارت دارند.