طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد. به گزارش قلم دنا، طی حکمی ، عظیم صالح پور به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. صالح […]

 

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.

به گزارش قلم دنا، طی حکمی ، عظیم صالح پور به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

صالح پور از کارکنان با سابقه اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد که در سابقه کاری وی موارد زیر مشاهده می شود :

__۱۵ سال مسئول حراست اداره کل آموزش و پرورش استان
__۲ سال مدیر نمونه در خارج از کشور

__  مدیر مجتمع شارجه به مدت دوسال در کشور امارات

__۳ سال مسئول شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان

__۴ سال مسئول بسیج فرهنگیان استان
__۳ سال رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد
_ _ _ مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان

وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق می باشد.

پیش از این اردشیر یاری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان بود.