با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت سرپرست سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.   به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کریم روزبهان به عنوان سرپرست سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. گفتنی است؛ کریم روزبهان پیش از این رئیس اداره صنایع […]

 

به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کریم روزبهان به عنوان سرپرست سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

گفتنی است؛ کریم روزبهان پیش از این رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد بود.