صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی کشور کسب کرد.   به گزارش قلم دنا، صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی امید کشور کسب کرد. در جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور مدیرعامل صندوق کار آفرینی کشور […]

صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی کشور کسب کرد.

 

به گزارش قلم دنا، صندوق کار آفرینی استان کهگیلویه و بویر احمد بهترین عملکرد را در بین صندوق های کارآفرینی امید کشور کسب کرد.

در جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور مدیرعامل صندوق کار آفرینی کشور ، حاجی پور بهترین عملکرد در بحث اشتغال روستایی در سال گذشته را داشت.

در سال گذشته با راه اندازی شغل های روستایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان توانست بهترین عملکرد را به نام خود کند .

وی که دغدغه شبانه روزی برای رفع بیکاری در روستاهای استان را داشت ، به حق خود رسید و بهترین عملکرد را به نام خود کرد.