تربیت نیروی بصیر، آگاه و ولایت مدار که توان حرکت بخشی، آگاهی بخشی و حضور موثر در فضای سیاسی جامعه به عنوان نیروی آرمان خواه و بصیر را داشته باشد، از دیگر اهداف مدنظر دکتر روشنفکر بوده است

به گزارش قلم دنا؛ بر همگان مبرهن است که کشف و پرورش استعدادها به منظور تامین نیروهای کار آمد و مسئولیت پذیر فوایدی از جمله؛ تامین کادر مورد نیاز، رویش و رشد مجموعه و جلوگیری از افت کمی، شناخت توانمندی اعضا و پاسخ به نیازهای آنها، شکوفایی استعداد ها و قابلیت های فردی و جمعی و حفظ و انسجام نیروها را در پی دارد.

در همین راستا نماینده مردم مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به خوبی مفهوم کادرسازی را جهت رشد و تعالی اهداف خود و نهایت استفاده بخوبی شناخته زیرا در کادرسازی به دنبال تربیت نیروهای جامعی هستند که واجد ابعاد مدیریتی است تا از آن طریق به تربیت نیرویی که قدرت برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل منابع انسانی و مادی را دارا باشد، نایل شوند.

در این برنامه به جنبه اجتماعی کادرسازی نیز توجه داشته و به دنبال نیرویی بوده اند که فعال و پر شور و دارای قدرت تعامل و ارتباط سازنده با دیگران، و موفق در صحنه اجتماع و خانواده باشد.

تربیت نیروی بصیر، آگاه و ولایت مدار که توان حرکت بخشی، آگاهی بخشی و حضور موثر در فضای سیاسی جامعه به عنوان نیروی آرمان خواه و بصیر را داشته باشد، از دیگر اهداف مدنظر دکتر روشنفکر بوده است، لذا با کادرسازی نیروهای مختلف در جایگاههای کشوری سعی در تحقق این آرمان دارند که برای برقراری عدالت اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد راهها را هموار کنند.

مجید بهروان مدیرکل حسابرسی وزارت ورزش و جوانان کشور یکی از نیروهای منتخب ایشان بوده که امید می رود در جهت نایل آمدن به اهداف مختلف، ایشان را در پایتخت همراهی کنند.

بهروان تحصل کرده رشته حسابداری و مدیریت و سابقه ۲۰ سال فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد.

وی پیش از این به عنوان حسابرس در وزارت دفاع، وزارت کشور و …. نیز فعالیت داشته است.

حسابرسی از وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان‌های تابعه از جمله کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، فدراسیون‌های ورزشی و از جمله تیمهای فوتبال که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند نظیر پرسپولیس و استقلال از جمله وظایف این مدیر هم استانی است.