آیین تودیع و معارفه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار و مهندس یزدان ذولفقازی بعنوان معاون راهداری معرفی شد. آیین تودیع و معارفه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیر کل و شورای اداری […]

 

آیین تودیع و معارفه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار و مهندس یزدان ذولفقازی بعنوان معاون راهداری معرفی شد.

آیین تودیع و معارفه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیر کل و شورای اداری برگزار شد.

در این آییم از زحمات مهندس نوری تقدیر و مهندس ذولفقاری معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان معرفی گردید.

ذوالفقاری از فرزندان شایسته شهرستان چرام و در سابقه کاری ایشان ریاست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان تهران و مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس مشاهده می شود.