به گزارش قلم دنا از چرام، عضو شورای اسلامی شهر چرام نسبت به جذب افراد غیر بومی در ادارات چرام واکنش نشان داد. احسان مرادی در خصوص این استخدامی ها نوشت:به سهمیه چرام چرام جذب می کنند اما طرف یک روز هم پایش را در چرام نگذاشته ، حق محرومیت چرام را هم در حکمش […]

به گزارش قلم دنا از چرام، عضو شورای اسلامی شهر چرام نسبت به جذب افراد غیر بومی در ادارات چرام واکنش نشان داد.

احسان مرادی در خصوص این استخدامی ها نوشت:به سهمیه چرام چرام جذب می کنند اما طرف یک روز هم پایش را در چرام نگذاشته ، حق محرومیت چرام را هم در حکمش دارد!!!
ادارات مربوطه چارت و نیروهایشان را شفاف کنید….
این نیروها الان دقیقا کجا هستند؟
اگر شفاف سازی صورت نگیرد و حقوق مردم همچنان پایمال شود به زودی اسناد این بی قانونی ها را انتشار می دهم.

وی در بخش دیگری نوشت:مطالبه ی جدی و مهم از فرماندار پای کار و دوستان محترم فرمانداری این است که چارترو اشخاص متصدی در این شغل ها را شفاف سازی کنند…
ظاهراً مسأله استخدام ها به نام چرام و به کام دیگران گسترده تر از یکی دو اداره خاص است….