با اکثریت آرا شورای اسلامی شهر هندیجان مهندس جبار روشن به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، جلسه ی اعضای شورای شهر با استنادبه ماده ۸۰ آیین نامه تشکیلات، شرایط و وظایف شوراهای اسلامی شهر برگزار شد و در این جلسه مهندس جبارروشن با۵رای موافق وحداکثر آراء […]

 

 

با اکثریت آرا شورای اسلامی شهر هندیجان مهندس جبار روشن به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، جلسه ی اعضای شورای شهر با استنادبه ماده ۸۰ آیین نامه تشکیلات، شرایط و وظایف شوراهای اسلامی شهر برگزار شد و در این جلسه مهندس جبارروشن با۵رای موافق وحداکثر آراء بعنوان شهردار هندیجان توسط این شورا معرفی گردید.

مهندس روشن از فرزندان بخش دیشموک و درکارنامه ی وی می توان به سوابقی همچون:
 عضو شواری شهر دیشموک در دوره سوم و چهارم
 رئیس شورای شهرستان کهگیلویه بزرگ
 شهردار اسبق دیشموک از سال ۹۲ تا ۹۶
 مشاور معاونت عمرانی استاندار کهگیلویه و بویرحمد از سال ۹۷ تاکنون
اشاره کرد.