جوان کهگیلویه و بویراحمدی مدیرکل دفتر وزیر کشور شد.

به گزارش قلم دنا؛ عبداله مرادی، فرزند استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران به عنوان مدیرکل دفتر احمد وحیدی وزیر کشور انتخاب شد. 

عبداله مرادی فرزند یداله مرادی از چهره های شاخص سیاسی جناح راست در شهرستان گچساران است.

وی عضو هیئت علمی و استادیار روابط بین الملل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است.