به گزارش قلم دنا، اهالی و دهیاری روستاهای حوزه  سپیدار و بخش مرکزی از جمله سپیدار مرکزی،دره ماری،مله باریک بابکان ،چنارستان و بازرنگ ضمن ارسال تصاویری از لکه گیری و پر کردن چاله و چوله های محورهای اصلی و بین روستایی از مدیریت و پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان […]

به گزارش قلم دنا، اهالی و دهیاری روستاهای حوزه  سپیدار و بخش مرکزی از جمله سپیدار مرکزی،دره ماری،مله باریک بابکان ،چنارستان و بازرنگ ضمن ارسال تصاویری از لکه گیری و پر کردن چاله و چوله های محورهای اصلی و بین روستایی از مدیریت و پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان بویراحمد تقدیر و تشکر کردند.