حمزه بازی سرپرست شهرداری چرام شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از چرام؛امروز ۱۴مرادماه ۱۴۰۰اعضای جدید شورای اسلامی شهر چرام طی نشستی سرپرست شهرداری چرام را انتخاب کردند. در این نشست با رای اکثریت اعضا حمزه بازی از کارکنان شهرداری چرام (مسئول واحد حقوقی)با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری چرام انتخاب شد.

 

حمزه بازی سرپرست شهرداری چرام شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از چرام؛امروز ۱۴مرادماه ۱۴۰۰اعضای جدید شورای اسلامی شهر چرام طی نشستی سرپرست شهرداری چرام را انتخاب کردند.

در این نشست با رای اکثریت اعضا حمزه بازی از کارکنان شهرداری چرام (مسئول واحد حقوقی)با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری چرام انتخاب شد.