آیین معارفه مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. آیین معارفه مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با حضور کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی […]

 

آیین معارفه مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.


آیین معارفه مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با حضور کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آیین معارفه سالار خشایی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

گفتنی است در این آیین از زحمات عزیزالله محمدی سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد و لطف الله مسعودی مدیر پیشین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر شد.