بیمارستان چرام بعداز سال‌ها چشم انتظاری در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و می‌طلبد که در ادامه مسیر هم حمایت شود و هم از مردان خستگی ناپذیر برای اجرای این پروژه تشکر کرد. مردمان نیک کردار و نیک گفتار، صفای باطنی دارند که خاطر آدمی را مشحون از خاطرات جاودانه می‌سازند. این […]

 

 

بیمارستان چرام بعداز سال‌ها چشم انتظاری در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و می‌طلبد که در ادامه مسیر هم حمایت شود و هم از مردان خستگی ناپذیر برای اجرای این پروژه تشکر کرد.

مردمان نیک کردار و نیک گفتار، صفای باطنی دارند که خاطر آدمی را مشحون از خاطرات جاودانه می‌سازند.

این یادها و یادکرد آن قدر می‌تواند تداوم داشته باشد که حتی در قاب خاطر نسل‌های آینده نیز بتواند به مثابه الگو و اسطوره نقش پذیرد.
مردانی که خدمت بی منت و همت بلند آنها برای مردم همیشه در یادها می‌ماند.
در روزگاری که خیلی‌ها برای حفظ جایگاه خود تلاش می‌کنند اما هستند کسانی که سرشت و ذات پاک آنها در مسیر خدمت به مردمی هستند که در واقع صاحبان اصلی این نظام و انقلاب هستند و راه رستگاری را در خدمت به محرومان می‌دانند.

آری شهرستان چرام درست است که سالها از شهرستانی آن می‌گذرد ولی هنوز فاقد امکانات و زیرساخت‌های لازم است اما یک مجموعه است که کمر همت بسته است تا زنگار محرومیت را با سرانگشتان خود بزدایند.

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با مدیریت مدیرانه و مستقل دکتر یزدانپناه که همواره یزدان حامی او باد در استان گام‌های مهمی در بحث زیرساخت‌های بهداشتی استان برداشته است.

فرمانده دلاور و خستگی ناپذیر مبارزه با بیماری مهلک کرونا که خستگی را خسته کرده و شب روز نمی‌شناسد در کنار مبارزه با بیماری کرونا با مجموعه مدافعان سلامت به بحث تجهیز و توسعه زیر ساخت‌های بهداشتی استان کهگیلویه وبویراحمد ذره‌ای کوتاهی نکرده است.

در کنار پیگیری های دکتر یزدانپناه پیگیری ها و حمایت های مهندس هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام نیز قابل توجه است که از زمان مدیریت ایشان با با پیگیری های مکرر و مداوم و حمایت دکتر یزدانپناه و نماینده محترم مردم شهرستان های کهگیلویه،چرام،بهمیی و لنده در مجلس شورای اسلامی پروژه پیشرفت خوبی داشته است.

بیمارستان چرام که از مطالبات همیشگی مردم این دیار بوده و می‌رفت که به فراموشی سپرده شود اما دکتر یزدانپناه ومجموعه همکاران وی در استان و مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام پای آن ایستادند و اینک ستون‌های افراشته و قد کشیده این بیمارستان بارقه‌های امید را د دل مردم و مطالبه گران زنده کرده است که براستی دکتر یزدانپناه مرد میدان و عمل است.

هر روز که از کنار زمین خالی پروژه بیمارستان چرام می‌گذاشتم بغضی گلویم را از سهل انگاری بعضی می‌فشرد و با خودم می‌گفتم آیا می‌شود روزی اینجا نجات دهنده شهروندان و همتبارانم شود.

در حالیکه این روزها اخبار ناخوشایندی از چرام همه را ناامید کرده و مغموم اما یک موضوع هست که امید را در دلمان زنده کرده چرا که ستون‌های استوار بیمارستان چرام قد کشیده و این ستون‌های بیجان اما در دلمان امید را جوانه زده که می‌شود اگر مرد عمل و میدان باشد.

در این بین یکی از کامل‌ترین مردان کهگیلویه بزرگ واستان یعنی سید کامل تقوی نژاد در تاکنون هر کجا گام نهاده با قلم و قدم قدرتمند خود منشأ خیر و برکات برای نظام ومردم بوده است در وزارت خانه مهم بهداشت ودرمان آفتاب تابان خدمت را در جای جای کشور تابانده و زادگاه خود و دیار مردان آریوبرزن و سرزمین چشمه و آب و چشمه بلقیس را هم فراموش نکرده و در بازدید میدانی که پارسال از این بیمارستان داشتند قول مساعدت و همکاری دادند که انتظار هم همین بود و قوت قلبی برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و بعداز آن مردم چرام و لنده وبهمئی است که با تجهیز و احداث بیمارستان‌ها بتوانند سلامت را سلام کنند.

امیدواریم با حمایت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سید کامل تقوی نژاد و پشتیبانی از رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیر شبکه بهداشت چرام؛ پیگیری‌های شبانه روزی هدایت نیا و  پورانفر معاون پشتیبانی و همچنین سیروس محمود زادگان رئیس دفتر فنی دانشگاه و پیمانکار جوان و پرانرژی پروژه بیمارستان چرام که هر چه زودتر مردم چرام شاهد پیشرفت فیزیکی وتکمیل شدن این پروژه مهم باشند قطعاً مردم چرام قدرشناس این عزیزان و همه کسانی که قدم در راه توسعه این شهر برمی دارند خواهند بود.
دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد