شاهرخ کناری بعنوان مشاور اجرایی قرارگاه جهادی امام حسین (ع) کشور منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی علی محمودی فرمانده قرارگاه جهادی امام حسین (ع) کشور، شاهرخ کناری بعنوان مشاور اجرایی این قرارگاه منصوب شد. کناری پیش از این فرماندار شهرستان بویراحمد بود که چندی پیش بعنوان مشاور […]

 

شاهرخ کناری بعنوان مشاور اجرایی قرارگاه جهادی امام حسین (ع) کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی علی محمودی فرمانده قرارگاه جهادی امام حسین (ع) کشور، شاهرخ کناری بعنوان مشاور اجرایی این قرارگاه منصوب شد.

کناری پیش از این فرماندار شهرستان بویراحمد بود که چندی پیش بعنوان مشاور استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.