مدیرکل امور عشایر استان از انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل امور عشایر استان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد. فضل الله آذرفرد با اعلام این خبر گفت:این تفاهم نامه بین مدیر کل امور عشایر استان با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منعقد شده است. […]

 

مدیرکل امور عشایر استان از انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل امور عشایر استان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد.

فضل الله آذرفرد با اعلام این خبر گفت:این تفاهم نامه بین مدیر کل امور عشایر استان با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منعقد شده است.

وی افزود: این تفاهم نامه جهت تحقق اهداف ذکر شده درتفاهم نامه و به منظور دستیابی هر چه سریعتر به مفاد تفاهم نامه وایجاد فرصت های مناسب برای اشتغال ، توسعه اقتصادی وفرهنگی وارتقا شاخص های حوزه گردشگری و صنایع دستی وعشایرمنعقد ومبادله شد.

مدیرکل امور عشایر استان گفت: با عنایت به توجهات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید به توسعه فرهنگی، اقتصادی و بهره مندی از ظرفیت های موجود و با رویکرد اقتصاد مقاومتی درحوزه های بین بخشی و استفاده از ظرفیت های گوناگون فرهنگی، طبیعی، تاریخی، اقوام و ابنیه و محوطه های تاریخی ، موزه ها و صنایع بومی وهنرهای سنتی استان درراستای فراهم آوردن زمینه های اشتغال و توجه به مزیت پیشتاز وارتباط محیط زیست با گردشگری که از پشتوانه های این تفاهم نامه محسوب می شوند وموجب توسعه همکاری های مشترک در جهت پیشبرد اهداف این تفاهم نامه وتوسعه پایدار ملی می گردد، نسبت به انعقاد این تفاهم نامه اقدام شد.

آذرفرد بیان کرد: برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی به عشایر در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، برنامه ریزی به منظور ارائه بسته های حمایتی از عشایر استان ، ساماندهی اشتغال عشایری و برگزاری همایش و جشنواره های عشایر با موضوعات فرهنگ و آداب و رسوم عشایری به همراه مسابقات ورزشی و انجام پژوهش های مرتبط با عشایر و همچنین ارائه برنامه های آیینی و فرهنگی عشایر به منظور هماهنگی و برنامه ریزی گردشگری (لباس وپوشش ها ،غذا ،نحوه زندگی و… ) از جمله مفاد این تفاهم نامه می باشد.

وی افزود: اعلام زمان کوچ عشایر و زمان و مکانهایی که قابلیت برای برگزاری گشتهای (تورهای گردشگری )مرتبط و با امکانات عشایر دارد و معرفی ظرفیتهای گردشگری عشایر و امکانات موجود به دفاتر و تورهای گردشگری جهت برنامه ریزی گشتهای عشایری ، همکاری در برنامه های اجرایی سفرهای نوروزی استان در قالب برپایی نمایشگاهها و همکاری در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با موضوعات فرهنگی و گردشگری عشایراز دیگر وظایف دراین تفاهم نامه است.

آذرفرد خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی برای عشایر استان و معرفی فرصتها و ظرفیت های سرمایه گذاری مربوط با موضوعات عشایری ، پیگیری تامین زیرساختهای مورد نیاز جهت توسعه مسائل مرتبط با عشایر استان از جمله وظایف این اداره کل است و همچنین اولویت دادن به پژوهش های مرتبط با عشایراستان و هنرهای سنتی و صنایع دستی و همکاری با مدیریت امور عشایر استان به منظور برگزاری همایش ها و جشنواره های عشایری مرتبط با موضوعات فرهنگی و گردشگری عشایر و همچنین همکاری برگزاری و اجرای دوره های آموزشی برای عشایر مرتبط با موضوعات فرهنگی و گردشگری از دیگر وظایف عنوان شده است.

مدیرکل امور عشایر استان گفت: با بهره مندی مطلوب از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه، زمینه های توسعه و رونق حوزه های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فراهم آمده و رونق و توسعه منطقه بیش از پیش فراهم شده است.