بیماران بستری شهرستان چرام به علت تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان دهدشت به بیمارستان باشت منتقل می شوند. حسن هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام با اشاره به آمار فزاینده مبتلایان به کرونا وتکمیل شدن ظرفیت بیمارستان دهدشت ؛بیماران چرامی که نیاز به بستری دارندبه بیمارستان باشت اعزام وبستری می شوند. هدایت نیا […]

 

بیماران بستری شهرستان چرام به علت تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان دهدشت به بیمارستان باشت منتقل می شوند.

حسن هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام با اشاره به آمار فزاینده مبتلایان به کرونا وتکمیل شدن ظرفیت بیمارستان دهدشت ؛بیماران چرامی که نیاز به بستری دارندبه بیمارستان باشت اعزام وبستری می شوند.

هدایت نیا بیان کرد:این کار با هماهنگی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان؛ مدیر شبکه بهداشت ودرمان باشت ورئیس بیمارستان باشت انجام می شود و‌منبعد با توجه به تکمیل شدن بیمارستان دهدشت ونبود تخت بستری ؛بیماران شهرستان چرام به نزدیک ترین بیمارستان یعنی بیمارستان باشت اعزام و در آنجا بستری و تحت درمان قرار می گیرند.

وی از همه مردم شهرستان چرام درخواست کرد با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا از حضور در تجمعات و‌دورهمی ها خودداری کنند تا بتوانیم از این موج سهمگین به سلامت عبور کنیم.