فرزند شایسته لنده و استان کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، مالک ضرغامی با حکم دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت کشور به سمت مدیریت شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان منصوب شد . ضرغامی دانش آموخته حسابداری پیش از […]

فرزند شایسته لنده و استان کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، مالک ضرغامی با حکم دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت کشور به سمت مدیریت شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان منصوب شد .

ضرغامی دانش آموخته حسابداری پیش از این مسول حراست شعب بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد و استان یزد همچنین ریس حوزه و معاون اعتباری بانک ملت استان یزد را در کارنامه دارد .