جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دناز؛پیرو جلسه شنبه مورخ ۳۰ اسفند ۹۹ به منظور سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان برای احداث گاوداری ۶۰۰۰ راسی هلشتاین در شهرستان مارگون امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به […]

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دناز؛پیرو جلسه شنبه مورخ ۳۰ اسفند ۹۹ به منظور سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان برای احداث گاوداری ۶۰۰۰ راسی هلشتاین در شهرستان مارگون امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به ریاست جناب آقای مهندس صمیمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور ریاست محترم جهاد کشاورزی استان، حکمتیان مدیر کل محترم منابع طبیعی استان، مدیرکل محترم محیط زیست استان، مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی، میردریکوند نماینده بنیاد مستضعفان ، صادقی رئیس سازمان نظام دامپزشکی و کارشناسان آب منطقه ای برگزار شد.

در این جلسه مهندس صمیمی معاون امور اقتصادی استاندار بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری برای توسعه و پیشرفت شهرستان تاکید کردند.
همچنین در ادامه دکتر قائمی فرماندار شهرستان مارگون ضمن تشکر از حضور معاون محترم استاندار و مدیران کل که دعوت فرمانداری را پذیرفتند و برای پیشرفت شهرستان مارگون اهمیت قائل بودند اظهار داشتند در شهرستان مارگون به خاطر شرایط آب و هوایی مناسب زمینه سرمایه گذاری در حوزه دامپروری صنعتی پیشرفته وجود دارد و ما مصمم هستیم تمام توان خود را بر حمایت از سرمایه گذاران بگذاریم.
پس از این جلسه از نقاط پیشنهادی بازدید میدانی شد و ادامه کار با پیگیری سرمایه گذار انجام می شود.

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر

 

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر

 

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر

 

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر

 

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر

 

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مارگون به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد/تصاویر