مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت مشترکین شرکت توزیع برق استان و مدیر برق شهرستان بویراحمد را منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی احکامی از سوی مهندس جمال معتمدی زاده ، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان، “سید حسین عادلی نسب” بعنوان سرپرست معاونت مشترکین این […]

 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت مشترکین شرکت توزیع برق استان و مدیر برق شهرستان بویراحمد را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی احکامی از سوی مهندس جمال معتمدی زاده ، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان، “سید حسین عادلی نسب” بعنوان سرپرست معاونت مشترکین این شرکت منصوب شد.

وی که جایگزین بهمن محمدی شده است، پیش از این مدیر واحد لوازم اندازه گیری در حوزه معاونت مشترکین شرکت توزیع برق استان بود.

همچنین با حکم مدیر عامل شرکت توزیع برق استان”کاظم رزمه” بعنوان مدیر برق شهرستان بویراحمد منصوب شد.

وی جایگزین غلامحسین پردال شد که به مدت ۸ ماه سرپرستی این شرکت را بر عهده داشت.

رزمه مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان کهگیلویه را در کارنامه کاری خود دارد.