رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از محور های ارتباطی و ساختمان های خسارت دیده شهر سی سخت بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، دکتر امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس عالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در این سفر از شهر سی سخت […]

 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از محور های ارتباطی و ساختمان های خسارت دیده شهر سی سخت بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، دکتر امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس عالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در این سفر از شهر سی سخت و منازل  آسیب دیده بازدید کرد.

وی همچنین از راه ها و جاده های اصلی و فرعی ، محور یاسوج به سی سخت و راه های روستایی بازدید کرد.