با پیگیری های مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در راستای ارتقاء وضعیت زنان در مناصب مدیریتی، مریم برهمن به سمت معاون فرماندار مارگون منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، نادیا صداقت در همین زمینه با اشاره به تدوین و ابلاغ سند ارتقاء وضعیت زنان گفت: هدف از اجرای این سند که […]

 

با پیگیری های مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در راستای ارتقاء وضعیت زنان در مناصب مدیریتی، مریم برهمن به سمت معاون فرماندار مارگون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، نادیا صداقت در همین زمینه با اشاره به تدوین و ابلاغ سند ارتقاء وضعیت زنان گفت: هدف از اجرای این سند که در شهریور ۹۸ رونمایی شد بهبود و رشد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مناصب مدیریتی زنان بیش از پیش بود که در مناصب مدیریتی زنان، یک چشم انداز ۳۰ درصدی در کل کشور پیش بینی شده بود و در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد آن محقق شده است.

وی یادآور شد، در استان ما هم با پیگیری های دفتر امور زنان و خانواده و حمایت های استاندار فهیم و بادانش، مناصب مدیریتی زنان از ۶ درصد در قبل از ابلاغ سند ارتقاء به نزدیک ۱۲ درصد رسیده و یک رشد دوبرابری داشته است.

مدیرکل امور زنان و خانواده افزود انتصاب خانم مریم برهمن را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که با تلاش ایشان، شاهد پیشرفت و بهبود وضعیت زنان در شهرستان مارگون باشیم.