در رقابت های سیاسی استفاده از روشهای غیراخلاقی و حذف به شیوه های ناجوانمردانه صحیح و نتیجه بخش نیست. تلاش برای پرونده سازی،متهم کردن به اتهامات مالی و اخلاقی ،تلاش برای رد صلاحیت و حذف رقیب ، تلاش برای رداعتبارنامه منتخب مردم ، رد استعلام ، اتهام پراکنی های اخلاقی و مالی ، تطمیع […]

 

در رقابت های سیاسی استفاده از روشهای غیراخلاقی و حذف به شیوه های ناجوانمردانه صحیح و نتیجه بخش نیست.
تلاش برای پرونده سازی،متهم کردن به اتهامات مالی و اخلاقی ،تلاش برای رد صلاحیت و حذف رقیب ، تلاش برای رداعتبارنامه منتخب مردم ، رد استعلام ، اتهام پراکنی های اخلاقی و مالی ، تطمیع و تهدید و … در شان یک جامعه اسلامی و انسانی نیست.
حتی در برابر دشمنت هم نباید این روش ها را بکار ببندی….
رقابت سالم و معقول و احترام به انتخاب و نظر مردم و تلاش برای حل مشکلات شهروندان و ارائه برنامه های راهبردی و استراتژیک در رفع معضلات جامعه و احترام به رقیب و لیدرهای رقیب و در یک کلام “تقوای سیاسی” و ادب و حرمت نیاز امروز فضای انتخاباتی شهر ماست.
“گفتمان سازی” بر محور توسعه همه جانبه و توسعه و تعالی نیروی انسانی و صیانت از سرمایه های انسانی در ابعاد شهرستانی ، استانی و ملی و احترام به قانون و تلاش برای حفظ امنیت روانی و ایجاد آرامش در جامعه لازمه حیاتی انتخابات ۱۴۰۰ می باشد.
این انتخابات ها تمام می شود ولی آنچه بر جای خواهند ماند رفتار و کردار کنشگران سیاسی و اجتماعی و حرمت و احترام ها و …. خواهد بود.
پرده دری و حرمت شکنی ، غوغاسلاری ، دروغ و نفرت پراکنی و تهمت افزایی ؛ نتیجه ای جز ؛ بازگشت به عقب و سقوط و ناکامی نخواهد داشت.
بقولی هر کسی تخم باد کاشت قطعا طوفان درو خواهد کرد.
بیایید همه ؛ اخلاق گرایی و حرمت داری را مبنای کار ، حرکت و فعایت قرار دهیم.
به امید سربلندی ،عزت و توسعه مردمان و سرزمینم.

وحید محمدی تبار