رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همه امکانات دولت برای بازسازی، ترمیم، مرمت و تجهیز خانه‌ های زلزله زده بسیج می‌ شود، گفت: تا آخر پای مردم زلزله زده دنا ایستاده‌ ایم. اسماعیل نجار در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دنا، اظهار داشت: وزیرکشور به جد پیگیر وضعیت مردم زلزله زده شهرستان […]

 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همه امکانات دولت برای بازسازی، ترمیم، مرمت و تجهیز خانه‌ های زلزله زده بسیج می‌ شود، گفت: تا آخر پای مردم زلزله زده دنا ایستاده‌ ایم.

اسماعیل نجار در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دنا، اظهار داشت: وزیرکشور به جد پیگیر وضعیت مردم زلزله زده شهرستان دنا است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه مردم با مشکل رو به رو هستند، گفت: خداوند را شاکریم که هیچ جانباخته ای نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه تا آخر در کنار مردم هستیم، عنوان کرد: در بحث تسهیلات و کمک های بلاعوض یکشنبه و پس از ارزیابی های دقیق تصمیم های لازم گرفته و ابلاغ می شود.

نجار با اشاره به اینکه آواربرداری انجام شده است، گفت: کارهای ارزیابی به سرعت در حال انجام است.