وی توصیه کرد: نیروی انسانی بهترین سرمایه است و باید از این نیرو به خوبی استفاده شود، چرا که نیروی انسانی مهمترین امکان برای توسعه است.   آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر و مقامات استانی و محلی برگزار شد. به گزارش” قلم […]

وی توصیه کرد: نیروی انسانی بهترین سرمایه است و باید از این نیرو به خوبی استفاده شود، چرا که نیروی انسانی مهمترین امکان برای توسعه است.

 

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر و مقامات استانی و محلی برگزار شد.
به گزارش” قلم دنا”،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که نیروی انسانی موجود، براساس قانون و باهدف توسعه دوچندان این شرکت در آینده نزدیک ساماندهی خواهد شد.
جمال معتمدی زاده در نشست با معاونین خود در یاسوج گفت: مهمترین هدف شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بطور حتم خدمات رسانی سریع و دقیق باهدف ارتقای رضایتمندی مشترکین برق است.

وی با تشریح وظایف نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهارداشت: ساماندهی نیرو‌های انسانی واحد‌های مختلف براساس قانون و با توجه به نیاز واحد‌های مختلف اداری بزودی انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی برای توسعه صنعت برق در این استان استفاده کرده و این نیرو‌ها باید به شکلی ساماندهی شوند که برای شرکت مثمر ثمر باشند.

معتمدی زاده با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد یک شرکت خدمات رسان بوده و توقع منطقی مشترکین برق از این شرکت تامین برق پایدار است، خاطرنشان کرد؛ نباید ظرفیت نیروی انسانی در این شرکت هدر روی داشته باشد و باید بگونه‌ای ساماندهی شود که این نیرو‌ها سرعت توسعه صنعت برق را سرعت ببخشند.

وی تاکیدکرد که رویکرد ساماندهی نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد یک رویکرد جدید خواهد بود، یادآورشد: باید در واحد‌های عملیاتی، اتفاقاتی و فنی باید از نیرو‌های انسانی متخصص بهره برده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، پاسخگو بودن مدیران این شرکت را یک ضرورت خواند و تاکیدکرد که مدیران باید بنحو شایسته پاسخگوی مشترکین برق در استان باشند.

معتمدی زاده گفت: نظم و انضباط اداری برای تمامی پرسنل و مدیران شرکت الزام آور بوده و برای توسعه صنعت برق در استان بایستی تمامی همکاران باید به قانون پایبندی بیشتری داشته باشند