فرهنگ مردسالار، تفکیک و نقش یابی جنسیتی سنتی یکی از عوامل اصلی و محوری عدم توسعه یافتگی فرهنگی اجتماعی در استان ماست. زنان جوامع توسعه یافته در اکثر مولفه های توسعه و مدیریت جامعه حضور مثمر ثمر و فعالی دارند. جایگاه زن پس از جنبش های فمینیستی در بلوک شمال یا توسعه یافته، ارتقا […]

 

فرهنگ مردسالار، تفکیک و نقش یابی جنسیتی سنتی یکی از عوامل اصلی و محوری عدم توسعه یافتگی فرهنگی اجتماعی در استان ماست.
زنان جوامع توسعه یافته در اکثر مولفه های توسعه و مدیریت جامعه حضور مثمر ثمر و فعالی دارند.
جایگاه زن پس از جنبش های فمینیستی در بلوک شمال یا توسعه یافته، ارتقا چشم گیری یافته است. قبل از شکوفایی و برپایی جنبش های فمینیستی زنان در قرون تاریک غرب جایگاهی سنتی و نقش های مشخص و سنتی داشتند. از حق رای برخوردار نبوده و در مدیریت و کسب کارهای توانمند، حضوری بی رمق داشتند. جامعه به شدت جنسیت زده بود و کارها و نقش های جمعی، بر اساس جنسیت تعیین می شد. با موج اول فمینیسم که اشاره به دورانی از فعالیت فمینیستی دارد که در طول قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ در انگلستان، کانادا، هلند و ایالات متحد آمریکا اتفاق افتاد، تمرکز این جنبش بر نابرابری‌ها در حقوق قانونی لازم‌الاجرا و عمدتاً به دست آوردن حق رأی برای زنان بود.

در کشور ما هم به مثابه سایر کشورهای دنیا این روزها جمعیت و جامعه زنان به دگردیسی فکری رسیده و در اکثر دانشگاهها و ادارات مشغول به کار هستند. هر چند جامعه ایرانی همچنان دچار فرهنگ مردسالارانه سنتی ست، اما در کلان شهرها به مقدار کمی این نگاه کم رنگ شده و تلطیف یافته است

.
از ویژگی های مسلط اندیشه و فرهنگ مردسالارانه، عدم توجه به حضور زنان در تمام ابعاد اجتماع، عدم اجازه جهت حضور زنان در نقش های سیاسی، عدم اجازه اظهارنظر در محافل خصوصی و عمومی، خشونت های کلامی و در برخی اوقات بدنی، فرض کردن زن به عنوان ابزار و برده، عدم اعتقاد به حق سیاسی برای زن، اعتقاد به نقش های سنتی و خانه داری برای زنان و … است.
شکستن نگاه مردسالارانه نیاز به نهادینه کردن فرهنگ مدرن به زنان در کتب مدارس و فرهنگ سازی در محافل فرهنگی آموزشی دارد.
سنین هویت یابی جنسیتی بهترین زمان ممکن برای تعدیل کردن نگاه مردسالار و فرهنگ تفکیک جنسیتی است.
در استان کهگیلویه و بویراحمد، نگاه و فرهنگ مردسالارانه همچنان یکه تازی کرده و جولان می دهد. تفکیک جنسیتی در تمام ابعاد هویت یابی جنسیتی برقرار و ساری و جاری ست.
نمایه ای کاملا سنتی و قرون وسطایی بر اکثریت قریب به اتفاق اندیشه مردان استان ما سایه افکنده است. به نظر نگارنده یکی از عمیق ترین و محوری ترین علل توسعه نایافتگی استان ما همین نگاه و فرهنگ مردسالارانه است. این نگاه اگر چه با حضور و ظهور ابزار آلات ارتباطی جدید در حال نشست است اما همچنان ادامه دارد.
زنان در جامعه ما نیم بیشتری از افراد تحصیل کرده و متخصص جامعه را از آن خود کرده اند.
استان مظلوم ما جهت توسعه یافتگی باید این نگاه غلط و رادیکال را از دامن خویش بزداید.

لازمه عملیاتی کردن این مهم، پذیرش حقوق زنان توسط جامعه از یک سو و حضور سیمون دو بووُآرهای شجاع و اندیشمند استان از سوی دیگر می باشد. جامعه زنان استان باید با تشکیل نهادهای مردمی عمیقاً به این موضوع ورود کنند. قطعا از قِبَل حضور زنان متخصص استان در عرصه اجتماع و مدیریت ها، کمک شایان توجهی به توسعه پایدار و زدودن غبار فقر از چارقد غبار گرفته استان ما خواهد شد.
در این راستا حضور زنان از یک طرف و پذیرش و کمک مردان متخصص و فعال در عرصه اجتماع و فرهنگ، از طرف دیگر می تواند شکوفایی را برای استان ما به ارمغان بیاورد. البته که فرهنگ مردسالار تنها عامل عدم توسعه یافتگی ما نیست اما بی شک یکی از علل تاثیرگذار در حوزه توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی است.
تمام مردان بلند همت استان باید در این امر مهم مشارکت کرده و تغییر را از خویش آغاز کنند.

بنده به نوبه خودم از همسر عزیزم به خاطر حضور رگه های بازمانده از نگاه و فرهنگ مردسالارانه در وجود خویش عذرخواهی می کنم و امید دارم بتوانم کمک هر چند ناچیزی به شکلی گیری این جنبش خیرخواهانه و توسعه طلبانه نمایم.
به امید توسعه یافتگی استان قابل اما نگون بخت کهگیلویه و بویراحمد
عنایت شیخی