به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ایران به همراه معاونان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد. شیرکانی به همراه عیسی کریمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از دفاتر کارگزاری بیمه بازدید […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ایران به همراه معاونان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.

شیرکانی به همراه عیسی کریمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از دفاتر کارگزاری بیمه بازدید کردند.

علی شیرکانی در این بازدید گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ کارگزار داریم که اکثر این کارگزاری ها مستقل هستند و این موضوع باعث شده که پیشرفت کاری این دفاتر بهتر شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر ایران با بیان اینکه امیدوارم که بقیه کارگزاری ها را هم به کارگزای مستقل سوق دهیم افزود: در دفاتر استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲۰ هزار نفر بیمه شده فعال داریم که با با وجود وضع اقتصادی و وضعیت کرونا در چند ماه اخیر کهگیلویه و بویراحمد حرکت خوبی شروع شده است و در چند ماه اخیر درجذب و تمدید شتاب رشدی داشته و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد جز ۵ استان برتر کشور هست.

شیرکانی خاطرنشان کرد:اگر بتوانیم همین شتاب را حفظ کنیم کهگیلویه و بویراحمد جایگاه خوبی در کشور دارد که امیدوارم با شناختی که مردم از این صندوق پیدا می کنند و با تلاش هایی که رسانه ها و همکاران دولتی و همکاران صندوق بیمه اجتماعی دارند و با توجه به اینکه این استان، استانی است که بیس روستایی قوی دارد، از لحاظ کشاورزی مستعد هست و درک خوبی از مسائل بیمه ای دارد،بتواند مثل گذشته جایگاه بسیار خوبی در کشور داشته باشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر کشور گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر در طرحی جدید ۱۴۴۰۰۰۰ نفر از کسانی که در روستا و عشایر زندگی می کنند و بیمه نیستند در صورتی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، یا قالبیاف باشند، کسانی که در صنایع دستی کار می کنند، زنان سرپرست خانوار و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بصورت مجانی بیمه می کند که این طرح اکثرا شامل افردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند می شود.

شیرکانی با اشاره اینکه امروزه ۱۵درصد حق بیمه در صندوق های بیمه اجتماعی کشور ؛۱۰درصد دولت و‌۵درصد مردم پرداخت می کنند اما در طرح جدید ۱۴درصد دولت و ۱درصد مردم پرداخت می کنند تا به ۵درصد برسد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان وروستائیان وعشایر در کنار این طرح ها ما مشکلی داشتیم کسانی که بیمه می شدند ومستمری دریافت می کردند مزایای کمیته و بهزیستی آنها قطع می شد که با همکاری خوبی که آقای بختیاری داشتند؛مستمری آنها در کمیته و بهزیستی قطع نمی شود.