هیئت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند. ترکیب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، در نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد اعضای هیئت رئیسه یال سوم دور هشتم این سازمان انتخاب شدند. در […]

 

هیئت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند.

ترکیب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، در نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد اعضای هیئت رئیسه یال سوم دور هشتم این سازمان انتخاب شدند.

در این نشست و با اعتماد اعضای هیئت مدیره، دکتر ابراهیم مهرجو با اکثریت قاطع آرا به سمت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منصوب شد.

در ادامه جلسه، دکتر فردین یزدانپناه نایب رئیس اول،مهندس سجاد رستگار نایب رئیس دوم،مهندس احمد رضا خورشیدی دبیر و مهندس علم علیزاده به سمت خزانه دار سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و منصوب شدند.