به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ایران به همراه عیسی کریمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از دفتر کارگزاری بیمه چرام بازدید کردند. در این بازدید شیرکانی گفت: در کهگیلویه وبویراحمد ۲۵دفتر کارگزاری بیمه روستایی وعشایری داریم که […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ایران به همراه عیسی کریمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از دفتر کارگزاری بیمه چرام بازدید کردند.

در این بازدید شیرکانی گفت: در کهگیلویه وبویراحمد ۲۵دفتر کارگزاری بیمه روستایی وعشایری داریم که حدود ۲۰ هزارنفر در این دفاتر بیمه شده است.