سید حشمت اله صمیمی دوست در جلسه هماهنگی بررسی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان بهمئی به عنوان پایلویت محرومیت زدایی گفت: ۳۶ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف امسال برای شهرستان بهمئی در نظر گرفته شده است. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ،سید حشمت اله صمیمی دوست در جلسه هماهنگی بررسی پروژه های […]

سید حشمت اله صمیمی دوست در جلسه هماهنگی بررسی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان بهمئی به عنوان پایلویت محرومیت زدایی گفت: ۳۶ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف امسال برای شهرستان بهمئی در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ،سید حشمت اله صمیمی دوست در جلسه هماهنگی بررسی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان بهمئی به عنوان پایلویت محرومیت زدایی گفت: ۳۶ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف امسال برای شهرستان بهمئی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این جلسه آخرین وضعیت پروژه ها و طرح های این شهرستان بررسی شد و آنهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و تاثیر گذار در حوزه عمرانی، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی می باشند در اولویت قرار گرفتند.

معاون اقتصادی استانداری ابراز داشت: به سد ایلی آباد بهمئی ۱۱ میلیارد تومان اعتبار داده شد تا در اجرای آن تسریع به عمل آورده شود.

صمیمی دوست گفت: سد ایلی آباد بهمئی ۴۰۰ هکتار زمین دیم را به آبی تبدیل می کند و زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۸۰۰ نفر را فراهم می سازد.

وی یاداور شد: به دلیل پایلویت بودن شهرستان بهمئی اعتبارات ملی، استانی و کمک های فنی و اعتباری خوبی اختصاص داده شده و همچنین از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و تفاهنمامه هایی با برخی از نهادها و وزارتخانه های کشور برای توسعه و آبادانی این شهرستان در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادی استانداری افزود: در حوزه نفت و گاز، گردشگری و انرژی، بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و در حوزه کشاورزی و فرآوری براساس برنامه آمایش و محرومیت زدایی در شهرستان بهمئی برنامه هایی خوبی در دست اجرا و یا مطالعه می باشد.

صمیمی دوست تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی استان با توجه به طرح پایلوت بهمئی پای کار هستند.

به گفته معاون امور اقتصادی استانداری، پروژه های بیمارستان بهمئی، مجتمع گلخانه ای ۳۰ هکتاری، مجتمع دامپروری ۱۰ هزار راسی، آبرسانی به شهر لیکک و روستاهای اقماری و طرح های مطالعاتی سدها در این شهرستان و معظلات اجتماعی از دیگر طرح های مورد توجه می باشد.