به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با پیگیری های دیروز سید عبدالمجید حسینی نماینده نیروهای شرکتی ایثارگران کشور و صحبت و رایزنی با پژمانفر رئیس کمسیون اصل ۹۰ و سایر روسای کمیسیون های مرتبط از جمله حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سایر نمایندگان جهت قطعی شدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با پیگیری های دیروز سید عبدالمجید حسینی نماینده نیروهای شرکتی ایثارگران کشور و صحبت و رایزنی با پژمانفر رئیس کمسیون اصل ۹۰ و سایر روسای کمیسیون های مرتبط از جمله حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سایر نمایندگان جهت قطعی شدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی فوری به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی درقانون تصویب شده تذکر داد.