طی حکمی از سوی رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی خزانه‌دار کل کشور سید ابراهیم کشاورز عنوان ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت کشور منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، سید رحمت الله اکرمی در قسمتی از این حکم آورده است: در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور به موجب […]

 

طی حکمی از سوی رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی خزانه‌دار کل کشور سید ابراهیم کشاورز عنوان ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، سید رحمت الله اکرمی در قسمتی از این حکم آورده است: در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت کشور محسوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمایید .

مقتضی است در اجرای موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۹۷ قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی را از جناب آقای منصور ترهنده ذیحساب قبلی تحویل گرفته و یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمایید و مفاد آیین نامه رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگند نامه ی ضمیمه همواره مد نظر قرار بگیرد. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد .

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده مهربان که ناظر بر اعمال ماست خواهانم.


لازم به ذکر است سید ابرهیم کشاورز پیش از این ذیحساب سازمان شهرداری های کل کشور، ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بود.

پایگاه خبری تحلیلی قلم دنا، این انتصاب شایسته را به برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سید ابراهیم کشاورز تبریک گفته واز خداوند منان توفبق آرزوی روز افزون ایشان را ازخداوند منان خواهانیم.