سید محمد نصیری راد به همراه جمعی از مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی دیدار کردند. به گزارش پایگاه خبری قلم؛به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل سید محمد نصیری راد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده […]

 

سید محمد نصیری راد به همراه جمعی از مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی دیدار کردند.

به گزارش پایگاه خبری قلم؛به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل سید محمد نصیری راد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد و معاونین این اداره کل با خانواده شهید رهام چتر آذر و خانواده های راهداران متوفی مرحوم آله قلی رضایی و مرحوم نادر پروانه دیدار کردند.

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر

 

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر

 

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر

 

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر

 

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر

 

دیدار مدیر کل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده های شهدا و راهداران متوفی+تصاویر