‌‌‌ به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، مهندس فرزاد نجات نیا دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه گفت:میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر با حضور رئیس پردیس دکتر احسان خامه‌چی‌، مهندس سید محمد هاشمی‌کیا و مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر، آقایان مهندس نشان زاده مدیر عامل پتروشیمی اروند، مهندس آتش […]

 

‌‌‌
به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، مهندس فرزاد نجات نیا دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه گفت:میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر با حضور رئیس پردیس دکتر احسان خامه‌چی‌، مهندس سید محمد هاشمی‌کیا و مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر، آقایان مهندس نشان زاده مدیر عامل پتروشیمی اروند، مهندس آتش زمزم مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی، مهندس محمدی مدیرعامل پتروشیمی مارون، مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی فن آوران و مهندس قاسم شهری مدیر عامل پتروشیمی تندگویان به عنوان ارکان شورای راهبردی قطب پتروشیمی کشور که تجربه خوب و فرصت مغتنمی بود تا در جریان آخرین وضعیت فرصتها و چالش های این صنعت پر‌مزیت اقتصادی قرار بگیرم.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وی ادامه داد:از صحبت های مدیران عملیاتی مشخص بود که فاصله حرف تا عمل در ارتباط صنعت و دانشگاه مثل این است که بگوئیم دیوار بلند تر است یا آسمان آبی تر! این تنها نمونه‌ای از اشکالات آموزش کلاسیک منهای کارآموزی در کارگاه، و آرندی در پژوهشگاه بود، مشخصا فاصله تا شکل گیری دانشگاه نسل سه و چهارم مهارتی و کار آفرین چالش جدی زیر نظام های آموزشی بوده و لذا انگیزه جمعی برای حل مشکلات حوزه صنعت با سعی و خطا همراه بوده و همواره تجربه فردی امورات را سامان داده است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نجات افزود:تاکید بر تشکیل کمیته همکاری های مشترک صنعت و دانشگاه در خصوص ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناورانه و رفع موانع ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه، و بهره‌برداری از شرکت‌های دانش_بنیان در قالب کنسرسیوم (چندجانبه) به تنگناهای این حوزه پرداخته شد، و در این نشست جلوه‌هایی از مفاهمه و آشتی کنان صنعت و دانشگاه را شاهد بودیم.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دستیار وزیر ارتباطات بیان کرد:مدیران عامل و دکتر معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران از طریق ویدیو کنفرانس نقطه نظرات خود را بیان نمودند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌