دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تقدیر از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حوزه […]

دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تقدیر از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص انجام ارزیابی عملکرد امسال اظهار داشت: ارزیابی عملکرد امسال مبتنی بر کار کارشناسی و همکاری و تعامل با سایر دستگاهها بود که نقش مهمی در روند خدمت به مردم و نیز ارزیابی عملکرد دستگاهها، برای گسترش کمی و کیفی خدمت به مردم استان داشت.

علی سلحشوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت در این نشست، گفت: نکته مهم این جشنواره لزوم رعایت کامل مسائل بهداشتی، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد است.

سلحشوری تصریح کرد: دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی امسال،۳.۲درصد نسبت به سال قبل رشد داشته اند.

وی افزود: برخی از مهمترین شاخص های عمومی و اختصاصی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد درجشنواره شهید رجایی شامل اصلاح ساختار اداری، توسعه دولت الکترونیک، شفافیت مالی، توسعه سرمایه انسانی، کمک به بهبود فضای کسب و کار،ارتقای سلامت اداری، پاسخگویی به ارباب رجوع واستقرار نظام مدیریت عملکرد است.

قلندر حسن پور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامع ریزی استان هم در این نشست به ارائه گزارشی جامع از فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ و گروهبندی دستگاههای اجرایی استان در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی پرداخت.