به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،در حکم صادر شده از سوی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت راهداری و تایید شورای معاونین اداره کل به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،در حکم صادر شده از سوی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آمده است:

نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت راهداری و تایید شورای معاونین اداره کل به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بویراحمد منصوب میشوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با هماهنگی معاونین و روسای ستادی در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان و خدمت به مردم شهرستان موفق باشید.
گفتنی است پایدار دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، مدرس دانشگاه و پیش از این در کارنامه کاری و اجرایی خود؛ مشاور مدیرکل،رییس اداره روابط عمومی ، عضویت در شورای اطلاع رسانی استان،کارشناس برق و تاسیسات و ناظر عالی اداره ایمنی و حریم راه را داشته است.

وی جایگزین مهران مسعودی که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود، شده است.