محمد مرادپور عضو باسابقه شورای شهر چرام با اکثریت آرا برای سومین بار رئیس شورای اسلامی شهر چرام شد. طی نشستی امشب در محل شورای شهر چرام به اتفاق آرا محمد مرادپور به عنوان رئیس شورای شهر چرام انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از چرام،در نشست امشب اعضای شورای اسلامی شهر […]

 

محمد مرادپور عضو باسابقه شورای شهر چرام با اکثریت آرا برای سومین بار رئیس شورای اسلامی شهر چرام شد.

طی نشستی امشب در محل شورای شهر چرام به اتفاق آرا محمد مرادپور به عنوان رئیس شورای شهر چرام انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا از چرام،در نشست امشب اعضای شورای اسلامی شهر برای انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر چرام برگزار شد.

بنابراین گزارش ،محمد مرادپور با اکثریت آرااعضای شورای اسلامی شهر چرام به عنوان رئیس شورای شهر چرام در سال پایانی این شورا انتخاب شد.

گفتنی است محمد مرادپور برای سومین بار در ۴سال اخیر به عنوان رئیس شورای شهر چرام انتخاب شد .

همچنین عطاالله حدادی به عنوان نایب رئیس شورای شهر چرام انتخاب شد.