مدیر آموزش وپرورش دهدشت تغییر کرد با حضور معاونت مالی و پشتیبانی آموزش وپرورش استان مدیر آموزش وپرورش دهدشت منصوب شد. به گزارش” پایگاه خبری قلم دنا”، با ابلاغ مدیر کل آموزش وپرورش استان سید روح الله پناهنده به سمت سرپرست آموزش وپرورش دهدشت منصوب و جایگزین علی پورک پور شد. پناهنده پیش از […]

 

مدیر آموزش وپرورش دهدشت تغییر کرد

با حضور معاونت مالی و پشتیبانی آموزش وپرورش استان مدیر آموزش وپرورش دهدشت منصوب شد.

به گزارش” پایگاه خبری قلم دنا”، با ابلاغ مدیر کل آموزش وپرورش استان سید روح الله پناهنده به سمت سرپرست آموزش وپرورش دهدشت منصوب و جایگزین علی پورک پور شد.

پناهنده پیش از این معاون ابتدایی این اداره را برعهده داشت.

وی از نیروهای اصلاحطلب نزدیک به منطقیان در کهگیلویه هست.