رئیس اداره امور عشایری شهرستان کهگیلویه از آبرسانی به ۷ منطقه عشایری حوزه دشمن زیاری این شهرستان خبر داد. سید خداداد اجتهادی رئیس اداره امور عشایری شهرستان کهگیلویه در گفت وگو با خبرنگار این پایگاه خبری اظهار داشت و گفت؛نبود آب پایدار در ۷ منطقه عشایری حوزه دشمن زیاری شهرستان کهگیلویه مشکلات بزرگی برای عشایر […]

رئیس اداره امور عشایری شهرستان کهگیلویه از آبرسانی به ۷ منطقه عشایری حوزه دشمن زیاری این شهرستان خبر داد.
سید خداداد اجتهادی رئیس اداره امور عشایری شهرستان کهگیلویه در گفت وگو با خبرنگار این پایگاه خبری اظهار داشت و گفت؛نبود آب پایدار در ۷ منطقه عشایری حوزه دشمن زیاری شهرستان کهگیلویه مشکلات بزرگی برای عشایر این منطقه به وجود آورده بود.
وی افزود؛پس از بازدیدهای متعدد و هماهنگی های صورت گرفته آبرسانی این مناطق در دستور کار قرار گرفت.
اجتهادی در ادامه افزود؛این پروژه به طول ۱۸ کیلومتر لوله گذاری و یک مخزن ۱۰۰ متر مکعبی جهت تامین آب شرب سالم و پایدار برای آب رسانی به عشایر این مناطق نیاز داشت که بحمدالله عملیات لوله گذاری آن به پایان رسیده است.
این مسئول عنوان کرد؛عملیات احداث این مخزن در روزهای آینده شروع خواهد کرد.
رئیس امور عشایری کهگیلویه تصریح کرد؛این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی داشته و شامل مناطق عشایری دلی یک،کوشک،دورق،بال تنگ و مله سبز منطقه دشمن زیاری می باشد.
وی در پایان افزود؛با اتمام این پروژه در آینده مهاجرت معکوس عشایر را با این خدمات رسانی خوب و پایدار خواهیم داشت.

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه

 

آب رسانی به 7 منطقه عشایری شهرستان کهگیلویه/گزارش تصویری از عملیات اجرایی این پروژه